SLÖJDEN

- en presentation av ämnet och pågående slöjdarbete

Båtsmansskolan

skolslojd.jpg Läsåret 2013/14 har ca 200 elever slöjd på Båtsmansskolan, ett lektionspass i veckan. En termin vardera mjukslöjd (textil) och hårdslöjd (trä- metall).

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

 

4a               90 min

 3a               80 min

5a                90 min

5b              90 min

 

4b               90 min

 3b               80 min

6a                90 min

           

         

 

4c               90 min

 

6a               90 min

 

vikparm.jpg

I vikariepärmen finns en kortfattad presentation av slöjdens arbete.                                                                                 

Slöjdlärarna

Slöjdlärare i mjuka material är Malin Frohm och  Kristina Fernholm Sandström undervisar i hårdslöjd. För mer information om vår utbildnings bakgrund;

kristina-slojd.jpg                 malin-slojd.jpg

 Slöjdsalarna

Ligger centralt sida vid sida belägna i skolbyggnaden. Det möjliggör gemensamma arbeten där eleverna kan gå mellan salarna vid behov. Verkstäderna är pedagogiska miljöer om ska inspirera till kreativa arbeten, självständighet och en nyfikenhet att vilja lära sig mer om olika material, verktyg och redskap.

Trä/metallsal                                            Textilsal        

img-0002.jpg textil.jpg

Ljud av pågående elevarbete från båda salar

 

Ämnets karraktär

Ämnet "syftar till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och utrycksformer" (Lgr 11 s)."Slöjdarbetets centrala innehåll är; idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen"(Lgr 11 s. Det som nya läroplanen lägger större vikt vid är;

  • Elevernas förmåga att analysera och värdera sitt slöjdarbete.
  • En balans mellan ämnets betydelse för det nutida samhället och för elevernas personliga utveckling.
  • Kopplingar till »det hållbara samhället» genom betoning på materialkännedom och återbruk.

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/slojd

 hursvart.png

Tankar om hur vi vill designa vår undervisning

Vi vill skapa en slöjdundervisning som både stärker kvaliteten på elevernas slöjdspecifika förmågor och bygger på arbretsformer som stärker elevdelaktighet och är grundade i skolans obligatoriska värdegrundsarbete. Slöjdens lärande blir kreativt genom att målet dvs de förmågor som eleven avser utveckla är tydligt formulerade. Tydliggjorda, mätbara och utvärderingbara arbeten är viktigt samtidigt som de ska vara "öppna" att formas och vidareutvecklas tillsammans med eleverna. Det är viktigt att det vi gör känns meningfullt och att eleven får utrycka slöjdkunskaper på många sätt. En lärandesituation bygger på att vi som lärare kan utmana eleven, ständigt påvisa framsteg och visa på vad hen kan bli bättre på. Hur material, verktyg och tekniker kan användas på säkra, funktionella och kreativa sätt. En kunskapsutveckling som stärker självkänla och tillit till den egna förmågan. Vi behöver utmaningar för att utvecklas och ett kritiskt tänkande är centralt – att få möjligheten att tänka själv. Vi ser lärande som en hinderbana och ser att vi lär av och med varandra genom misstag. Vår roll är att stöjda eleven att se hindren och med stöd ta sig över dem. Det övergripande målet är att eleverna blir inspirerade och kunskapstörstande. En målsättning är att kunskaperna inte "stannar" i salarna eller hos enskilda elever utan vi slöjdar för att påverka samhället i en hållbar riktining. Det anser vi vara en förutsättning för välmående individer, samhällen och höga utbildningsresultat. 

Centralt ordspråk:

"Always make new misstakes" Ester Dyson

  

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.